Resource icon

Văn bản Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông tư số 15, ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT. Chi tiết về thông tư này, các bạn có thể download về đọc chi tiết
1592102682618.png
Tác giả
Admin
Downloads
8,405
Đọc
8,405
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top