Lịch thi đại học cao đẳng 2013 - Chính thức từ bộ giáo dục

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ GD&ĐT vừa công bố phương hướng tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 kèm theo đó là lịch thi của các đợt, các môn, cùng thời gian biểu từng buổi thi.

- Đợt I: Ngày 4, 5-7-2013, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2013.

- Đợt II: Ngày 9, 10-7-2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13-7-2013 (trừ 10 trường khối Văn hóa - Nghệ thuật được tổ chức thi tuyển sinh riêng).

- Đợt III: Ngày 15, 16-7-2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7-2013.

Lịch thi chi tiết từng buổi thi như sau:
Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V:
[TABLE="width: 0"]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày[/TD]
[TD="width: 95"]Buổi[/TD]
[TD="width: 340, colspan: 2"]Môn thi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 196"]Khối A[/TD]
[TD="width: 144"]Khối A1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 3/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng
Từ 8g00[/TD]
[TD="width: 340, colspan: 2"]Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 4/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng[/TD]
[TD="width: 196"]Toán[/TD]
[TD="width: 144"]Toán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 95"]Chiều[/TD]
[TD="width: 196"]Lý[/TD]
[TD="width: 144"]Lý[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 5/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng[/TD]
[TD="width: 196"]Hóa[/TD]
[TD="width: 144"]Tiếng Anh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 95"]Chiều[/TD]
[TD="width: 340, colspan: 2"]Dự trữ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Đợt II, ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:
[TABLE="width: 0"]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày[/TD]
[TD="width: 95"]Buổi[/TD]
[TD="width: 325, colspan: 3"]Môn thi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 102"]Khối B[/TD]
[TD="width: 132"]Khối C[/TD]
[TD="width: 91"]Khối D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 8/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng
Từ 8g00[/TD]
[TD="width: 325, colspan: 3"]Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 9/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng[/TD]
[TD="width: 102"]Toán[/TD]
[TD="width: 132"]Địa[/TD]
[TD="width: 91"]Toán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 95"]Chiều[/TD]
[TD="width: 102"]Sinh[/TD]
[TD="width: 132"]Sử[/TD]
[TD="width: 91"]Ngoại ngữ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 131"]Ngày 10/7/2013[/TD]
[TD="width: 95"]Sáng[/TD]
[TD="width: 102"]Hóa[/TD]
[TD="width: 132"]Ngữ văn[/TD]
[TD="width: 91"]Ngữ văn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 95"]Chiều[/TD]
[TD="width: 325, colspan: 3"]Dự trữ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Đợt III, ngày 15 - 16/7/2013, các trường cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối.
[TABLE="width: 0"]
[TR]
[TD="width: 106"] Ngày[/TD]
[TD="width: 72"]Buổi[/TD]
[TD="width: 372, colspan: 5"]Môn thi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 72"]Khối A[/TD]
[TD="width: 96"]Khối A1[/TD]
[TD="width: 83"]Khối B[/TD]
[TD="width: 85"]Khối C[/TD]
[TD="width: 36"]Khối D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106"]Ngày 14/7/2013[/TD]
[TD="width: 72"]Sáng
từ 8g00[/TD]
[TD="width: 372, colspan: 5"]Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106"]Ngày 15/7/2013[/TD]
[TD="width: 72"]Sáng[/TD]
[TD="width: 72"]Toán[/TD]
[TD="width: 96"]
Toán​
[/TD]
[TD="width: 83"]
Toán​
[/TD]
[TD="width: 85"]
Địa​
[/TD]
[TD="width: 36"]Toán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106"][/TD]
[TD="width: 72"]Chiều[/TD]
[TD="width: 72"]Hoá[/TD]
[TD="width: 96"]Tiếng Anh[/TD]
[TD="width: 83"]Hoá[/TD]
[TD="width: 85"]Sử[/TD]
[TD="width: 36"]Ngoại ngữ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106"]Ngày 16/7/2013[/TD]
[TD="width: 72"]Sáng[/TD]
[TD="width: 72"]Lý[/TD]
[TD="width: 96"]Lý[/TD]
[TD="width: 83"]Sinh[/TD]
[TD="width: 85"]Ngữ văn[/TD]
[TD="width: 36"]Ngữ văn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 106"][/TD]
[TD="width: 72"]Chiều[/TD]
[TD="width: 372, colspan: 5"]Dự trữ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
DeThiThuDaiHoc.com (Theo Bộ GD&ĐT)
 
Top