Những cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh.

yotsuba

Thành viên vì MDA
#1
Bài này sẽ post làm nhiều đợt, ai quan tâm thì chăm vào thăm nhé :x

Ghi chú :
chữ in đậm nghiêng đen là giải thích
chữ xanh lá in đậm nghiêng là mẫu câu
chữ in nghiêng là ví dụ


%%- Quá ... để làm cho ai đó làm gì ... | S + V + too + adj / adv + ( for someone ) + to do + somthing | He talk too fast for me to listen.
%%- Đủ ... để cho ai đó làm gì ... | S + V + adj /adv + enough + (for someone) + to do something | She is old enough to work / He say well enough for me to understand
%%- Quá ... đến nỗi mà ... | S + V + So + adj /adv + that + S + V | This coffee cup is so hot that I can't drink / He run so fast that I can't catch him.
%%- Quá ... đến nỗi mà ... | It + V + such + a/an + N (s) + that + S + V | It is a hot coffee cup that I can't drink it / It is an easy exercise that I can do it myself
%%- Nhờ / Mướn ai đó làm gì ... | S+ Have / get + something + done(VpII) | I have my car fixed now
%%- Đã đến lúc ai đó làm gì ... | It + be + time + S + Vqk / It's time + for someone + to do something | It is time we came his house / It's time for me to talk
%%- Mất bao nhiêu thời gian để làm gì.. | It + take/took + someone + amount of time + to do somthing | It take me 2 hour to drive to home / It took him 10 minute to slove this exercise
%%- Dành thời gian/tiền vào việc gì ...| S + spen + amount of time / money + on + something| I spend 30 minutes to gym a day / She spen all of her money on shopping
%%- Ngăn cản ai/cái gì ... không làm gì...| To prevent/stop + someone/something + from + V-ing| I can't stop her form comming to there / I must prevent him from smoking
%%- Thấy...để làm gì...| S + find + it + adj to do something| I find it is too cold to go out / We found it is nice to see
%%-Thích làm gì hơn làm gì| S + would rather + V(infinitive) + than + V(infinitive)| I would rather go out than stay at home / She would rather watch movie than read book
%%- Thich cái gì / làm gì hơn cái gì / làm gì| S + prefer + N / V -ing + to + N / V-ing| I prefer milk without supar to milk with sugar / I prefer drinking coffee to drinking tea
%%- Quen làm gì | S + tobe/get used to + V-ing| I am used getting up too late / I get used to going to school by bus
%%- Thói quen trong quá khi và đã chấn dứt ở hiện tại| S + used to + V (infinitive)| he used to smoke last year
 
Chỉnh sửa cuối:

Similar threads

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#2
Mong rằng khi tỉnh lại sẽ post tiếp, đừng để dở dang.
 
#4
ủa mình tưởng chỉ có S + spend+ money +on doing st chứ S + spend +time thì phải đi vs giới từ IN chứ
 
S

SuperModerator

Guest
#5
ủa mình tưởng chỉ có S + spend+ money +on doing st chứ S + spend +time thì phải đi vs giới từ IN chứ
Chưa thấy ai dùng in, chắc em nhầm rồi :D

Chủ thớt ơi :D Em thắc mắc cách dùng của "Just" và "only" với nghĩa là "chỉ" liệu dùng thay thế cho nhau đc ko??? :D

Cô giáo dạy ngữ pháp về hiện tại hoàn thành, nắm rõ cấu trúc rồi nhưng khi nhắn tin với bạn nước ngoài thì bạn ấy bỏ "have" và thay PII thàng PT. Hỏi thì bảo dùng câu đó trong văn viết là ok nhưng khi cô giáo chấm bài thì gặch cái toẹt :( Thế câu con kia nó viết là loại thì gì ạ??? chẳng lẽ quá khứ??? Có đúng ko hay gì ap dụng cho văn nói :-/

VD: HTHT: I've just drunk a cup of tea
Câu đồng nghĩa với câu trên viết ở quá khứ: I just drank a cup of tea
 

yotsuba

Thành viên vì MDA
#6
Ở đây chị chỉ xet just với nghĩa là chỉ thôi nhé :)

Just chỉ vừa mới chỉ là , chỉ được làm j ( mang tính bị động),
Only - mang tính duy nhất , chỉ làm j (mang tính chủ động),


Ví dụ
You are just normal ( bạn chỉ là đứa tầm thường)
You just take one ( bạn chỉ được lấy 1 cái thôi )
I just hear that ( tôi chỉ mới nghe được )


I only will come if you invite me. / Tôi chỉ đến nếu bạn mời tôi. ( có thể viết lại "I will come only if you invite me" )
I only listen K-pop / Tôi chỉ nghe nhạc hàn thôi. ( i listen K-pop only)
He take only one ( anh ấy lấy có một cái thôi)


Song trong một số trường hợp thì có thể thay thế cho nhau:
I saw her only yesterday = I saw her just yesterday
I only put the book on the table = I just put the book on the table ( đây là câu dùng trong văn nói, trong văn viết thể hiện bằng thì HTHT và dùng just )Còn về thì hiện tại hoàn thành thì ko hay dùng trong văn nói mấy em ạ , họ đánh đông luôn là thì quá khứ luôn.
HTHT chỉ dùng trong văn nói trong trường hợp rất cần thiết , những trường hợp mà để lại kết quả hay hậu quả trong hiện tại mà ảnh hưởng trược tiếp đến hoạt động đang diễn ra. Như kiểu dùng chỉ để giải thích với người nói cùng mình thôi.
Ví dụ anh ta vưa bị tai nạn ( vì hiện h đang bị thương)
Lúc gặp xếp mà bị muộn do tắc đường thì cũng dùng HTHT ( vì do tắc đường mà hậu quả là bị muộn)
Bị ngời yêu đá cũng dùng hiện tại hoàn thành ( vì lúc này đang khóc vì buồn :D ) ....
 
Chỉnh sửa cuối:
#7
Ở đây chị chỉ xet just với nghĩa là chỉ thôi nhé :)

Just chỉ vừa mới chỉ là , chỉ được làm j ( mang tính bị động),
Only - mang tính duy nhất , chỉ làm j (mang tính chủ động),


Ví dụ
You are just normal ( bạn chỉ là đứa tầm thường)
You just take one ( bạn chỉ được lấy 1 cái thôi )
I just hear that ( tôi chỉ mới nghe được )


I only will come if you invite me. / Tôi chỉ đến nếu bạn mời tôi. ( có thể viết lại "I will come only if you invite me" )
I only listen K-pop / Tôi chỉ nghe nhạc hàn thôi. ( i listen K-pop only)
He take only one ( anh ấy lấy có một cái thôi)


Song trong một số trường hợp thì có thể thay thế cho nhau:
I saw her only yesterday = I saw her just yesterday
I only put the book on the table = I just put the book on the table ( đây là câu dùng trong văn nói, trong văn viết thể hiện bằng thì HTHT và dùng just )Còn về thì hiện tại hoàn thành thì ko hay dùng trong văn nói mấy em ạ , họ đánh đông luôn là thì quá khứ luôn.
HTHT chỉ dùng trong văn nói trong trường hợp rất cần thiết , những trường hợp mà để lại kết quả hay hậu quả trong hiện tại mà ảnh hưởng trược tiếp đến hoạt động đang diễn ra. Như kiểu dùng chỉ để giải thích với người nói cùng mình thôi.
Ví dụ anh ta vưa bị tai nạn ( vì hiện h đang bị thương)
Lúc gặp xếp mà bị muộn do tắc đường thì cũng dùng HTHT ( vì do tắc đường mà hậu quả là bị muộn)
Bị ngời yêu đá cũng dùng hiện tại hoàn thành ( vì lúc này đang khóc vì buồn :D ) ....
Tks. Cái này em hỏi cô giáo sợ bị mắng nên ko hỏi :D
 

LuckyLuke

Thành viên vì MDA
#8
em cũng đang cày tiếng anh đây eo ôi khó khăn thế chứ nghe chẳng hiểu gì cả hx
 

Similar threads

Top