tạo nền độc đáo cho màn hình máy tính với photo joy

kjndjmoon

Thành viên vì MDA
#1
+Giống như thưởng thức những hình ảnh của bạn trong máy tính

-See Your Photos turn to PhotoToys, 3D Screensavers and Wallpaper Collages​
Xem hình ảnh của bạn chuyển sang PhotoToys, 3D Screensaver và Hình nền Collages
-With PhotoJoy You Get:​
Với PhotoJoy Bạn Nhận:
-Wallpaper Collages – The perfect way to relive your favorite moments​
Hình nền Collages - Sự hoàn hảo để sống khoảnh khắc ưa thích của bạn
-3D Screensavers – Make your photos look spectacular​
Màn hình 3D - Hãy xem các bức ảnh của bạn
-PhotoToy Widgets – Display your photos in fun ways​
PhotoToy Widget - Hiển thị ảnh của bạn trong cách vui nhộn
-Professional photos – 1000's of them​
Hình ảnh chuyên nghiệp - 1000 của chúng ta
-So much fun and so easy to use​
Vì vậy, nhiều niềm vui và do đó dễ sử dụng
(tiếng anh viết trước tiếng việt dịch theo sau)
bạn có thể dowload phần mêmg tại đây và tự tạo cho mình 1 style nhé
rất dễ dàng để sử dụng dù phầm mềm viết bằng tiếng anh như hầu như toàn từ đơn giản
link để dow load: http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://www.photojoy.com/&prev=/translate_s?hl%3Dvi%26q%3Dt%25E1%25BA%25A3i%2Bphoto%2Bjoy%2Bv%25E1%25BB%2581%2Bm%25C3%25A1y%26sl%3Dvi%26tl%3Den bạn click vào DOW LOAD PHOTOJOY
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
BY MOON.

Nobita: Đặt Link vào Quote nhé
 
Last edited by a moderator:
N

ngotau

Guest
#2
đẹp lắm em ời !!! cái máy tính nhà thằng bạn anh có cái này !!!
 
Top