MDA Pictures

Tổng hợp tất cả những hình ảnh của MDA yêu dấu, từ hàng cây đến ngọn cỏ, từ các thầy cô kính yêu đến các chú bảo vệ hay các cô lao công...
(Chú ý: Không post ảnh học sinh và thành viên MDAO vào đây)
Bất kỳ thành viên nào có bài viết vi phạm nội quy, post ảnh xxx đều bị khóa nick vĩnh viễn
Top