Tôi là học sinh Mỹ Đức A

Tôi là học sinh trường THPT Mỹ Đức A, ngôi trường có bề dày truyền thống, đào tạo ra biết bao anh chị và giờ đã thành công với sự nghiệp. Tôi tự hào vì tôi được học tại THPT Mỹ Đức A này.

Latest resources

Top