Kết quả tìm kiếm

  1. Z

    Cuộc đời tôi!!!

    Tôi mog muốn mìh là 1 kơn gió, thổi nhẹ qua lòg người, vừa đủ nhẹ để làm dịu mát tâm hồn đang ngổn ngag trăm mối để lo, trăm việc phải gỡ kia...nkưg kũg vừa đủ mạh để làm lòg ng phải gợn sóg...chỉ nkẹ nkàg nkư tkế chỉ để ng biết tôi quan tâm ng như tkế...
  2. Z

    Thơ buồn!!! ~.~

    Cây kô pùn sao kây rơi rụg lá Đá kô pùn sao đá nổi rêu phog Trời kô mưa sao mi em lại ướt Phố đôg ngừơi sao vẫn tkấy cô đơn Kây kô pùn vì kây lun cô quạh Đá kô pùn vì đá đứg lẻ loi Trời kô mưa nkưg mi em vẫn ướt Phố đôg người cô đơn vì thiếu ai
Top