Cách gõ công thức toán trên diễn đàn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
12/5/09
Bài viết
1,163
Reaction score
2
Điểm
38
Hiện tại, forum MDA đã tích hợp hiển thị công thức toán học. Chính vì thế, khi bạn gõ công thức toán theo dạng latext thì bài viết của bạn sẽ hiển thị đúng dạng công thức toán học :D.
Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ đô là và có cấu trúc như sau:
Mã:
\[$ mã công thức $\]

Dưới đây là các mã công thức thường dùng
1. Phân số
Mã:
\[$\dfrac{x+2007}{x+2008}$\]
Hiển thị \[$\dfrac{x+2007}{x+2008}$\]

Mã:
\[$\dfrac{x+2007}{x+2008}$\]
Hiển thị \[ $\dfrac{x+2007}{x+2008}$ \]

2. Chỉ số trên, chỉ số dưới dưới
Mã:
\[$a_i$\]
Hiển thị \[ $a_i$ \]
Mã:
\[$a^n$\]
Hiển thị \[$a^n$\]

Kết hợp:
Mã:
\[$a^n_i$\]
Hiển thị $a^n_i$\]

Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
Mã:
\[$a^{2007}$\]
Hiển thị \[$a^{2007}$\]

Mã:
\[$a_{20072008}$\]
Hiển thị \[$a_{20072008}$\]

Mã:
\[$a^{2007}_{2008}$\]
Hiển thị \[$a^{2007}_{2008}$\]

Mã:
\[$a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$\]
Hiển thị \[$a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$\]

3. Căn, mũ
Căn bậc 2:

Mã:
\[$\sqrt{a}$\]
Hiển thị \[$\sqrt{a}$\]

Căn bậc n:
Mã:
\[$\sqrt[n]{A}$\]
Hiển thị \[$\sqrt[n]{A}$\]
Ví dụ
Mã:
\[$\sqrt[2007]{a}$\]
Hiển thị \[$\sqrt[2007]{a}$\]

Mũ:
Mã:
\[$a^n$\]
Hiển thị \[$a^n$\]

Nhiều kí tự ở phần mũ:
Mã:
\[$a^{2007}$\]
Hiển thị \[$a^{2007}$\]

Kết hợp căn, mũ. .V. .V:
Mã:
\[$\sqrt[2007]{a^{2008}}$\]
Hiển thị \[$\sqrt[2007]{a^{2008}}$\]

4. Tổng sigma, tích
Tổng:
Mã:
\[$\sum_{i=1}^k a_i^n $\]
Hiển thị \[$\sum_{i=1}^k a_i^n $\]

Tích
Mã:
\[$\prod_{i=1}^{n} a_u^k$\]
Hiển thị \[$\prod_{i=1}^{n} a_u^k$\]

5. Tích phân
Mã:
\[$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$\]
Hiển thị \[$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$\]

6. Kí hiệu hình học
Vuông góc
Mã:
\[$\perp $\]
Hiển thị \[$\perp $\]

Song song
Mã:
\[$\parallel $\]
Hiển thị \[$\parallel $\]

Ký hiệu góc
Mã:
\[$\widehat{ABC} $\]
Hiển thị \[$\widehat{ABC} $\]
 
Chỉnh sửa cuối:

Latest resources

Top