Tất cả đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD-ĐT

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
12/5/09
Bài viết
1,163
Reaction score
2
Điểm
38
Chiều nay 4-6-2009, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức và đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2009. Xin gửi đến các bạn thí sinh và quý phụ huynh toàn bộ các đáp án và đề thi này. Để xem được nội dung này, máy bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể bấm vào đây để cài đặt phần mềm này về máy

TIẾNG ANH
* Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao
- Đáp án môn tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
- Đề thi tiếng Anh - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 139
+ Mã đề 195
+ Mã đề 246
+ Mã đề 294
+ Mã đề 374
+ Mã đề 418
+ Mã đề 487
+ Mã đề 567
+ Mã đề 641
+ Mã đề 713
+ Mã đề 853
+ Mã đề 952

* Tiếng Anh hệ 3 năm
- Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm

- Đề thi tiếng Anh - hệ 3 năm
+ Mã đề 160
+ Mã đề 196
+ Mã đề 205
+ Mã đề 378
+ Mã đề 430
+ Mã đề 486
+ Mã đề 584
+ Mã đề 641
+ Mã đề 709
+ Mã đề 781
+ Mã đề 895
+ Mã đề 975

TIẾNG PHÁP
* Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao
- Đáp án môn tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao

- Đề thi tiếng Pháp - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 143
+ Mã đề 236
+ Mã đề 328
+ Mã đề 495
+ Mã đề 573
+ Mã đề 602
+ Mã đề 683
+ Mã đề 750
+ Mã đề 796
+ Mã đề 864
+ Mã đề 937
+ Mã đề 971

* Tiếng Pháp hệ 3 năm
- Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm

- Đề thi tiếng Pháp - hệ 3 năm
+ Mã đề 192
+ Mã đề 257
+ Mã đề 351
+ Mã đề 407
+ Mã đề 482
+ Mã đề 514
+ Mã đề 635
+ Mã đề 687
+ Mã đề 718
+ Mã đề 854
+ Mã đề 913
+ Mã đề 946

TIẾNG NGA
* Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao
- Đáp án môn tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao

- Đề thi tiếng Nga - chương trình chuẩn và nâng cao
+ Mã đề 159
+ Mã đề 182
+ Mã đề 296
+ Mã đề 307
+ Mã đề 381
+ Mã đề 402
+ Mã đề 529
+ Mã đề 597
+ Mã đề 640
+ Mã đề 752
+ Mã đề 813
+ Mã đề 935

* Tiếng Nga hệ 3 năm
- Đáp án môn tiếng Nga - hệ 3 năm

- Đề thi tiếng Nga - hệ 3 năm
+ Mã đề 184
+ Mã đề 197
+ Mã đề 236
+ Mã đề 378
+ Mã đề 420
+ Mã đề 508
+ Mã đề 562
+ Mã đề 694
+ Mã đề 713
+ Mã đề 748
+ Mã đề 836
+ Mã đề 951

TIẾNG ĐỨC
- Đáp án môn tiếng Đức
- Đề thi tiếng Đức
+ Mã đề 173
+ Mã đề 264
+ Mã đề 275
+ Mã đề 368
+ Mã đề 419
+ Mã đề 547
+ Mã đề 608
+ Mã đề 635
+ Mã đề 723
+ Mã đề 854
+ Mã đề 931
+ Mã đề 972
TIẾNG NHẬT
- Đáp án môn tiếng Nhật
- Đề thi tiếng Nhật
+ Mã đề 146
+ Mã đề 195
+ Mã đề 278
+ Mã đề 317
+ Mã đề 385
+ Mã đề 425
+ Mã đề 576
+ Mã đề 627
+ Mã đề 735
+ Mã đề 842
+ Mã đề 918
+ Mã đề 931
TIẾNG TRUNG QUỐC
- Đáp án môn tiếng Trung Quốc
- Đề thi tiếng Trung Quốc
+ Mã đề 137
+ Mã đề 273
+ Mã đề 386
+ Mã đề 415
+ Mã đề 472
+ Mã đề 590
+ Mã đề 639
+ Mã đề 718
+ Mã đề 725
+ Mã đề 824
+ Mã đề 960
+ Mã đề 978

NGỮ VĂN
- Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Văn - hệ giáo dục THPT

- Hướng dẫn chấm môn Văn - hệ giáo dục thường xuyên

- Đề thi Văn - hệ giáo dục thường xuyên

LỊCH SỬ
- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Lịch sử - hệ giáo dục THPT
ĐỊA LÝ
- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Địa lý - hệ giáo dục THPT

- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên

- Đề thi Địa lý - hệ giáo dục thường xuyên

TOÁN
- Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Toán - hệ giáo dục THPT

- Hướng dẫn chấm môn Toán - hệ giáo dục thường xuyên

- Đề thi Toán - hệ giáo dục thường xuyên
VẬT LÝ
* Vật lý giáo dục THPT
- Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Vật lý - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 134
+ Mã đề 205
+ Mã đề 243
+ Mã đề 325
+ Mã đề 486
+ Mã đề 563
+ Mã đề 617
+ Mã đề 674
+ Mã đề 709
+ Mã đề 819
+ Mã đề 923
+ Mã đề 975

* Vật lý giáo dục thường xuyên
- Đáp án môn Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên

- Đề thi Vật lý - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 126
+ Mã đề 250
+ Mã đề 381
+ Mã đề 485
+ Mã đề 497
+ Mã đề 582
+ Mã đề 639
+ Mã đề 691
+ Mã đề 759
+ Mã đề 804
+ Mã đề 936
+ Mã đề 941

HÓA HỌC
- Đáp án môn Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
- Đề thi Hóa học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 195
+ Mã đề 261
+ Mã đề 294
+ Mã đề 362
+ Mã đề 437
+ Mã đề 491
+ Mã đề 584
+ Mã đề 614
+ Mã đề 703
+ Mã đề 796
+ Mã đề 851
+ Mã đề 925
SINH HỌC
* Sinh học giáo dục THPT
- Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục THPT

- Đề thi Sinh học - hệ giáo dục THPT
+ Mã đề 159
+ Mã đề 260
+ Mã đề 317
+ Mã đề 368
+ Mã đề 405
+ Mã đề 493
+ Mã đề 570
+ Mã đề 637
+ Mã đề 715
+ Mã đề 729
+ Mã đề 850
+ Mã đề 947

* Sinh học giáo dục thường xuyên
- Đáp án môn Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên

- Đề thi Sinh học - hệ giáo dục thường xuyên
+ Mã đề 168
+ Mã đề 283
+ Mã đề 360
+ Mã đề 392
+ Mã đề 462
+ Mã đề 527
+ Mã đề 573
+ Mã đề 635
+ Mã đề 746
+ Mã đề 791
+ Mã đề 825
+ Mã đề 948

Nếu gặp vấn đề ở các link trên thì có thể download tất cả các đáp án của các môn tại file bên dưới đây.
 
Chỉnh sửa cuối:

Latest resources

Top