Resource icon

Đề thi Môn Lý Đề thi thử Vật Lý - Trường THPT Vạn Tường - Bình Sơn - Quảng Ngãi

Tải Đề thi thử Vật Lý - Trường THPT Vạn Tường - Bình Sơn - Quảng Ngãi 2021, Download Đề thi thử Vật Lý - Trường THPT Vạn Tường - Bình Sơn - Quảng Ngãi 2021.
Câu 1: Với i, n1 lần lượt là góc tới và chiết suất của môi trường chứa tia tới; r, n2 lần lượt là góc khúc xạ và chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ; n21 là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới. Công thức nào sau đây không phải là công thức của định luật khúc xạ ánh sáng?.
1624373018589.png

Click download để tải nhé
Tác giả
Admin
Downloads
493
Đọc
2,021
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top